Entries by ZivArzi

#התחלנו…

מוזמנים לצפות בסרטון הפקת שמן זית מזן אסקל. מסיק 2017 – הפעלה ראשונה לעונה. אסקל של קיבוץ מגל. איך אומרים אצלנו… אנחנו חושבים שהתחילה העונה.עצירת זן האסקל לבית מסיק קיבוץ מגל – שמן זית כתית מעולהזן מוקדם וירוק יותר מהרמטכ"ל. אם כי נצטרך לשלוח את גדי לבדיקת חומציות, בשביל לדעת מי יותר איכותי :Pמוזמנים להגיע […]

עוד מעט מתחילים :)

המסיק בפתח וכולנו ב… ציפייה 🙂 חידשנו, צבענו, הרכבנו ודינדשנו את בית הבד לספק לכם חוויה נפלאה. מחכים לפגוש כמה שיותר מכם שוב גם השנה. לפרטים נוספים מוזמנים להתקשר או לשלוח הודעה בפייסבוק 054-4844569